Inloopavond omwonenden

Inloopavond omwonenden nieuwbouwplan Theresiakwartier

Vanwege het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, organiseerde Rezidenz op donderdag 28 oktober 2021 jl. een inloopavond voor omwonenden om de plannen te komen bekijken.

Aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer worden 16 eengezinswoningen, 29 studio’s en 27 appartementen ontwikkelt op een deel van het huidige Prisma terrein. De direct omwonenden van het plangebied zijn uitgenodigd om ze te informeren over de voortgang van de bestemmingsplanprocedure.

Bestemmingsplan

Om de nieuwbouwontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Samen met de gemeente zijn we de afgelopen maanden bezig geweest om de ruimtelijke kaders en onderzoeken, die voor de wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn, uit te voeren. Op 21 oktober 2021 stemde het college in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Theresiakwartier’.

Volgens de gebruikelijke procedure ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Omwonenden kunnen het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken tot en met woensdag 1 december 2021 inzien in de Gemeentewinkel. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie-/inloopavond

Om de voorgenomen plannen aan omwonenden toe te lichten, zijn de omwonenden uitgenodigd voor een inloopavond op 28 oktober 2021 jl. Tijdens deze inloopavond hebben we omwonenden te woord gestaan, vragen beantwoord en zaken toegelicht die onduidelijk waren.

De reacties op de voorgenomen plannen waren overwegend positief. Een aantal omwonenden hebben hun zorgen uitgesproken. Binnen de kaders van het plan gaan we bekijken of er mogelijkheden zijn om deze zorgen weg te nemen.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen over de nieuwbouwplannen? Neem gerust contact met ons op

Kon je niet aanwezig zijn bij de informatieavond? Of heb je achteraf nog vragen die je aan ons voor wilt leggen? Neem gerust contact met ons op om deze vragen aan ons voor te leggen. Onze contactgegevens tref je via de contactpagina[link].